fbpx
GDPR og compliance

GDPR og compliance

Den nye databeskyttelsesforordning fra EU også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation) og de deraf følgende nye regler om beskyttelse af personoplysninger trådte i kraft den 25. maj 2018.

I CPSMS har vi i lang tid arbejdet med datasikkerhed og vi overholder selvfølgelig også reglerne i GDPR samt de supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven.

ISAE 3000 certificering

Se nyeste CPSMS ISAE 3000 certificering. Vi har fået gennemført en uafhængig audit af, hvordan vi håndterer vores kunders persondata.

Vi har i vores databehandleraftaler forpligtet os til en gang årligt at indhente en erklæring fra en uafhængig statsautoriseret revisor angående vores overholdelse af GDPR kravene, og i denne ISAE 3000 erklæring præciseres, at vi har implementeret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, og at disse foranstaltninger fungerer effektivt.

Du kan som kunde bruge vores ISAE 3000 erklæring til at dokumentere, at du fører tilsyn med vores håndtering af jeres persondata, og at vi overholder dine instruktioner og den databehandleraftale, som vi har indgået med dig.

Du kan finde vores seneste ISAE 3000 erklæring her:


Databehandleraftale

Hvis din virksomhed er registreret i EU eller du opbevarer persondata på EU-borgere, så skal du indgå en databehandleraftale med os.

GDPR - CPSMS

I databehandleraftalen er beskrevet lovgivningsmæssige forhold, behandling af personoplysninger, krav til os som leverandør, andre databehandlere og fortrolighed mv.

CPSMS er databehandler for dine data, og vi har som sådan ikke ansvaret for hvad du som kunde og dataansvarlig måtte anvende vores system til, herunder indhold. Det er udelukkende dig som kunde der har ansvaret for det indhold og evt. fortrolige indhold, som du måtte sende i dine SMS-beskeder, og vi anbefaler derfor alle vores kunder ikke at sende følsomme personoplysninger via vores system.

Du kan indgå vores standard databehandleraftale under menupunktet Indstillinger, når du er logget ind i CPSMS. Hvis du har specielle forhold der skal tages hensyn til, kan du få tilsendt vores databehandleraftale ved at kontakte os på e-mail: sales@compaya.dk


Comments are closed.